Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding.

Het doel van dit document is om de gebruiksregels van de site (hierna de “site”) vast te stellen en te reguleren, waarbij de site alle pagina’s en hun inhoud begrijpt die toegankelijk zijn via het domein https://sunvilla.eu en zijn subdomeinen.

Het gebruik van de site schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de acceptatie van alle voorwaarden in deze juridische kennisgeving. De gebruiker stemt ermee in deze juridische kennisgeving zorgvuldig te lezen bij elk van de gelegenheden waarop hij of zij van plan is de site te gebruiken, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden vermeld, onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

2.- Eigendom van de website.

De eigenaar van deze site is: Bedrijfsnaam: Sun Villa Properties S.L. (hierna Sunvilla), met adres: Partida Torre Carrals 83, 03700 Denia. C.I.F: B53678264

3.- Intellectuele en industriële eigendom.

De intellectuele eigendomsrechten van deze site zijn eigendom van Sunvilla. De ongeoorloofde reproductie, distributie, commercialisering of transformatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de site, tenzij het voor persoonlijk en privé gebruik is, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SUNVILLA. Evenzo zijn alle handelsmerken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook op de site beschermd door de wet.

Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op deze site, evenals de schade veroorzaakt aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van SUNVILLA, kan aanleiding geven tot de uitoefening van de wettelijk overeenkomstige acties en, indien van toepassing, tot de verantwoordelijkheden van de genoemde oefening zijn afgeleid.

4.- Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De inhoud, programma’s, informatie en / of adviezen die op deze site worden weergegeven, dienen louter indicatief te worden opgevat. SUNVILLA, reageert op geen enkele manier op de effectiviteit of juistheid ervan, en is vrijgesteld van enige contractuele of buitencontractuele verantwoordelijkheid met de gebruikers die er gebruik van maken.

Op deze site kan inhoud die door derden of bedrijven is bijgedragen, worden gepubliceerd, SUNVILLA is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan, en is vrijgesteld van enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid met de gebruikers die er gebruik van maken.

SUNVILLA behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van beperking. Evenzo wijst het elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebrek aan beschikbaarheid en / of continuïteit van deze site en de daarop aangeboden diensten.

SUNVILLA garandeert niet de afwezigheid van virussen of andere elementen op het web die wijzigingen in uw computersysteem kunnen veroorzaken. SUNVILLA wijst elke contractuele of buitencontractuele verantwoordelijkheid af met gebruikers die de site gebruiken en schade lijden van welke aard dan ook veroorzaakt door computervirussen of door computerelementen van welke aard dan ook.

SUNVILLA wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diensten die eventueel door derden op de Site worden geleverd.

SUNVILLA wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diensten en / of informatie die wordt aangeboden op andere sites die aan de site zijn gekoppeld.

SUNVILLA heeft geen controle over en oefent geen enkele vorm van toezicht uit op websites van derden. We raden de gebruikers aan om voorzichtig te handelen en de mogelijke juridische voorwaarden te raadplegen die in de genoemde websites worden weergegeven.

Gebruikers die enige vorm van informatie naar SUNVILLA sturen, verbinden zich ertoe dat deze waarheidsgetrouw is en dat deze geen rechten van derden of de huidige wetgeving schendt.

5.- Gebruiksvoorwaarden van het portaal voor gebruikers.

De toegang tot deze site is gratis, met uitzondering van de kosten voor verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd.

Het gebruik van de Site voor schadelijke doeleinden van eigendommen of belangen van SUNVILLA of derden of dat op een andere manier de netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of computerproducten en -applicaties (software) op een andere manier overbelast, beschadigt of buiten werking stelt, is uitdrukkelijk verboden. SUNVILLA of derden.

In het geval dat de gebruiker ontdekt dat de gelinkte sites verwijzen naar pagina’s waarvan de inhoud of diensten illegaal, schadelijk, vernederend, gewelddadig of in strijd met de moraal zijn, zouden we het op prijs stellen als u contact opneemt met SUNVILLA.

6.- Wetgeving.

Deze juridische kennisgeving wordt in elk van de uitersten beheerst door de Spaanse wetgeving. Laatste update 20 december 2020.

Reacties zijn gesloten.